Cookie- och integritetspolicy

Introduktion

När du besöker vår hemsida samlas information om dig in, som sedan används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet av de annonser som visas på hemsidan. Om du inte vill att det samlas in information om dig bör du radera dina cookies och avstå från att använda hemsidan i fortsättningen. I nedanstående avsnitt förklarar vi vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies

PERSONUPPGIFTER

Generellt
Personuppgifter är alla typer av uppgifter som på ett eller annat sätt kan härledas till dig. När du använder dig av vår hemsida samlar vi in och behandlar en rad olika typer av personuppgifter. Detta sker till exempel genom vanliga interaktioner på hemsidan, t.ex. genom att du prenumererar på våra nyhetsbrev, deltar i någon tävling/undersökning, registrerar dig som ny användare/prenumerant eller genom annan användning av tjänster eller köp via vår hemsida.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av uppgifter: ett unikt ID samt teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografiskt läge samt vilka sidor du klickar på. I den mån du ger ditt uttryckliga samtycke och anger uppgifterna själv, behandlar vi även: Namn, telefonnummer, e-postadress, postadress och betalningsuppgifter. Detta sker vanligtvis i samband med att du skapar en inloggning eller gör ett köp på hemsidan.

Säkerhet
Vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och konfidentiellt sätt i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive GDPR och dataskyddslagen.
Dina uppgifter kommer endast att användas i det syfte de samlades in för och kommer att raderas när syftet är uppfyllt eller inte längre är relevant.
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Ändamål
Personuppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som är mest relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar och för att ge dig de tjänster som du har begärt, t.ex. att få nyhetsbrev. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera och förbättra våra tjänster samt vårt innehåll.

Lagringsperiod
Vi lagrar uppgifterna under den tid som lagen tillåter och raderar dem när de inte längre är nödvändiga eller relevanta. Lagringsperioden beror på uppgifternas art och orsaken till lagringen. Det är därför inte möjligt att ge en allmän tidsram för när uppgifterna raderas.

Utlämnande av personuppgifter
Uppgifter om din användning av hemsidan, vilka annonser du får och eventuellt klickar på, geografiskt läge, köns- och ålderssegment m.m. lämnas ut till tredje part i den mån uppgifterna är kända och om vi använder tredje part. Du kan se vilka tredje parter som är involverade i avsnittet Cookies ovan. Uppgifterna används för målinriktad reklam.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för lagring och behandling av uppgifter.. De behandlar uppgifterna enbart för vår räkning och får inte använda dem för sina egna ändamål.

Utlämnande av personuppgifter så som namn och e-postadresser m.m. kommer endast att ske om du själv har valt att samtycka till det. Vi använder oss av endast databehandlare inom EU eller i länder som kan ge dina personuppgifter ett tillräckligt skydd.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligtKlarnas egen dataskyddsinformation.

Insikt och klagomål
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig i ett gemensamt format (dataportabilitet). Du kan också när som helst gör invändningar mot användningen av personuppgifterna. Du kan även återkalla ditt samtycke till behandlingen av uppgifter om dig. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga eller bristfälliga har du rätt att få dem rättade, korrigerade eller raderade. Vänligen kontakta info@feiber.dk angående detta. Vid eventuella klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Datatilsynet (danska dataskyddsmyndigheten).
Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller om du vill att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du också skicka en begäran till ovanstående e-postadress.

Utgivare
Hemsidan ägs och publiceras av:

Feiber A/S
Avedøreholmen 46
DK-2650 Hvidovre
Telefon: +45 40 66 87 54
E-post: info@feiber.dk

kort logoer
kort logoer