Datalagring

1. Generelt
Feiber ApS beskæftiger sig med: Distribution af arbejdstøj, sikkerhedssko og tilbehør til arbejdstøj såsom tasker.

Feiber ApS henter og gemmer oplysninger om dig for at levere en god service til jer, og for at kunne genkende jeres set up. Oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

1.1 I denne persondatapolitik henviser ”Feiber ApS”, ”vi”, ”os” og ”vores” til Feiber ApS, Virkningsadresse: Avedøreholmen 46, 2500, Hvidovre, Danmark. Lager: Ørslevvej 129, 4760 Vordingborg, Danmark. Når I anvender vores services behandles jeres personoplysninger i overensstemmelse med denne politik.

1.2 Oplysninger, som behandles i Feiber ApS’s CRM-system og Mailsystem, vil blive behandlet efter gældende lovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.

2. Dataansvarlig
Feiber ApS er dataansvarlig for de oplysninger, I giver os tilladelse til at bruge, eller som vi henter og gemmer, når I bruger vores tjenester. Det betyder, at Feiber ApS er ansvarlig for, at vi overholder reglerne i persondataloven, når vi behandler jeres data.

2.1 Feiber ApS er dataansvarlig for personoplysninger, der anvendes i forbindelse med følgende aktiviteter og tjenester på Services:
Webhotel/Hosting
Instagram

Facebook

Twitter

Snapchat

Google

Mail

Feiber.dk

3. Hvilken behandling foretages?

3.1 Kundeinformation
Når I indgår samarbejde med os, skal I afgive jeres selskabsoplysninger og kontaktoplysninger, både som virksomhed og ansvarshavende.
Feiber ApS har brug for disse oplysninger om jer for at kunne identificere jer, levere vores services, og yde kundeservice til jer.

3.1.1 Data
Herudover indsamler Feiber ApS, afhængig af de services I anvender, øvrige oplysninger, som I selv oplyser over for Feiber ApS. Dette kan fx være jeres adresser, antal personer i jeres virksomhed, ligesom det kan være andre oplysninger. Feiber ApS indsamler alene disse oplysninger, hvis I oplyser dem over for Feiber ApS, hvilket er frivilligt, men for at anvende visse funktioner, kræves nogle af oplysningerne.

3.1.2 Formål
Feiber ApS indhenter personoplysningerne om jer med henblik på at registrere og identificere jer som bruger og for at kunne levere Feiber ApS’s tjenester til jer. Feiber ApS indhenter endvidere de nævnte personoplysninger for at kunne kontakte jer, hvis det bliver nødvendigt at bekræfte jeres oplysninger, svare på dine spørgsmål og levere kundeservice til jer.

Feiber ApS indhenter endvidere personoplysningerne for at overholde gældende lov, efterkomme krav fra offentlige myndigheder, overholde Feiber ApS’s interne politikker og håndhæve Feiber ApS’s handelsbetingelser.

Endelig indhenter Feiber ApS jeres personoplysninger for at forfølge tilgængelige retsmidler og begrænse erstatningsansvar ved eventuelle tvister.

3.1.3 Hjemmel
Feiber ApS har hjemmel til at behandle de nævnte personoplysninger, idet behandling af oplysningerne er nødvendige, for at Feiber ApS kan levere sine tjenester til jer. Enkelte oplysninger behandles af Feiber ApS, fordi Feiber ApS har en legitim interesse i sådan behandling.

3.2 Digital indsamling
Feiber ApS henter oplysninger om jeres domæner og DNS tjenester. Oplysningerne er nødvendige, for at kunne målrette vores digitale aktiviteter mod jer.

3.2.1 Hjemmel
I kan give samtykke til, at Feiber ApS må anvende jeres brugernavn eller andre loginoplysninger til vores digitale systemer.

3.2.2 Hvis I ikke afgiver samtykke
Hvis I ikke ønsker at afgive samtykke til, at Feiber ApS må bruge dine kontooplysninger for at tilgå jeres data, kan I ikke benytte jer af visse services. Vi kan dog aftale at Feiber ApS kun får en tidsbegrænset adgang til disse data, og at Feiber ApS herefter er forpligtet til at slette al korrespondance. Såfremt I ikke aktivt frasiger jer samtykke, vil Feiber ApS betragte jeres aktiviteter på vores medier som værende det samme som samtykke.

3.3 Tilbudstjeneste
Feiber ApS kan med jeres samtykke sende jer få gode, relevante og målrettede tilbud på varer. Tilbuddene kan blive sendt på baggrund af jeres profiloplysninger eller overordnede forbrugsdata.
Feiber ApS behandler nogle af jeres oplysninger på et overordnet niveau for at kunne give jer gode tilbud.
Formålet med at behandle jeres data i tilbudstjenesten er at kunne målrette tilbud til jer.

3.3.1 Generelt
Såfremt I ønsker, at Feiber ApS giver jer relevante og målrettede tilbud baseret på jeres forbrugsoplysninger, skal I give Feiber ApS samtykke til dette.

Feiber ApS giver kun få, relevante og målrettede tilbud til jer. Da tilbuddene vil være baseret på overordnede oplysninger om jeres forbrug, vil der ofte være tale om særlige tilbud på varer/tjenesteydelser, som I i forvejen køber.

Feiber ApS giver aldrig tilbudsgivere adgang til jeres oplysninger uden jeres specifikke og særskilte samtykke.

3.3.2 Data
Giver I samtykke til, at Feiber ApS må anvende jeres oplysninger til brug for Feiber ApS’s tilbudstjeneste, behandler Feiber ApS følgende data:

E-mailadresse
Profiloplysninger (personlig information)
Overordnede forbrugsdata
Jeres overordnede forbrugsdata anvendes alene til brug for indplacering af jer i en forbrugerkategori.

3.3.3 Data
Formålet med at bruge jeres oplysninger i tilbudstjenesten er at kunne målrette relevante tilbud fra Feiber ApS og Feiber ApS’s samarbejdspartnere til jer.

3.3.4 Hjemmel
Behandling sker på baggrund af jeres samtykke.

3.5 Tekniske oplysninger
Feiber ApS registrerer en række tekniske oplysninger, når I anvender Feiber ApS’s tjenester.
Formålet med indsamlingen er at optimere Feiber ApS’s tjenester og kunne spore eventuelt misbrug.

3.5.1 Generelt
Feiber ApS registrerer en række tekniske oplysninger, når I anvender Feiber ApS’s tjenester.

3.5.2 Data
Feiber ApS registrerer jeres IP-adresse, operativsystem og device informationer, når I anvender Feiber ApS’s Services og tillige browseroplysninger og -indstillinger, når I anvender Web.

3.5.3 Formål
Feiber ApS indsamler de tekniske oplysninger for, på baggrund af disse, at foretage tekniske forbedringer og optimering af sine Services og tjenester.

Endvidere indsamles IP-adresse, device informationer og browserinformationer, for at Feiber ApS kan spore eventuelle ulovlige aktiviteter og misbrug af sine Services.

3.5.4 Hjemmel
Feiber ApS har en legitim interesse i at indhente jeres tekniske oplysninger for at kunne forbedre og optimere sine Services og for at kunne forhindre og forfølge misbrug af sine Services.

3.6 Cookies m.v.
Feiber ApS anvender cookies og andre tekniske foranstaltninger på Feiber ApS’s tjenester.
Cookies og lignende bliver brugt til forskellige formål. Nogle er nødvendige, andre hjælper med at huske jeres præferencer, og andre til analyse. Enkelte bliver brugt til markedsføringsformål.
I kan altid slette eller blokere cookies, men brugen af Feiber ApS’s tjenester bliver besværliggjort af det.

3.6.1 Generelt
Ved at bruge Feiber ApS’s Services accepterer I, at Feiber ApS anvender cookies og såkaldte widgets på Web og såkaldte tracking identifiers på App til forskellige formål.

3.6.2 Formål
De cookies mv., som Feiber ApS anvender på sine Services, har forskellige formål.

På Web:

Nødvendige cookies. Dette er cookies, som er nødvendige for, at I kan bruge Web, fx huskes, at I er logget ind på hele Web.
Præference cookies. Dette er cookies, som husker jeres indstillinger, fx kan jeres login huskes, hvis I har bedt om dette.
Analyse cookies. Dette er cookies, som anvendes til at måle og analysere, hvordan Web anvendes.
Widgets. På Web anvendes såkaldte widgets fra sociale medier, således at Feiber ApS kan vise de seneste aktiviteter om Feiber ApS fra sociale kanaer. Hvis I er logget ind på nogle sociale medier, er oversigten personlig.

3.6.3 Tilbagekaldelse af samtykke / sletning af cookies
I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til, at Feiber ApS må anvende cookies på Web. I jeres browser kan I slette og blokere for brugen af cookies. Hvordan I gør dette afhænger af, hvilken browser I anvender. Hvis I bruger mere end én internetbrowser, skal I slette og blokere for brugen af cookies i dem alle. I kan finde vejledninger til dette på minecookies.org/cookiehandtering.

3.6.4 Hvis I ikke accepterer cookies m.v.
Hvis I ikke accepterer, at der på Feiber ApS Web anvendes cookies m.v., kan I enten vælge at ophøre med at bruge Feiber ApS, eller I kan slette cookies og blokere for brugen af cookies. Blokering af cookies kan betyde, at I ikke kan benytte jer af visse funktioner på Web.

3.7 Support
Hvis Feiber ApS skal yde support til jer, kan Feiber ApS behandle persondata for bedre at kunne hjælpe jer.
Feiber ApS’s support kan kun få adgang til jeres oplysninger hvis I giver særskilt samtykke til dette. Samtykket kan altid tilbagekaldes.

3.7.1 Generelt
På baggrund af jeres henvendelse yder Feiber ApS support i forbindelse med jeres brug af Feiber ApS’s Services.

I sammenhæng med support kan Feiber ApS tilgå begrænsede personoplysninger, som er registreret vedrørende jer, men vil alene tilgå disse i nødvendigt omfang. Feiber ApS vil dog alene tilgå jeres oplysninger med jeres forudgående samtykke.

3.7.2 Data
Når I kontakter Feiber ApS support, så kan Feiber ApS’s medarbejdere tilgå begrænsede data om jeres bruger:

Jeres e-mailadresse
Oplysninger om hvilke services/produkter i Feiber ApS, I bruger og i hvilket omfang
Logs over hændelser, såsom hvornår I har logget på, om der er opstået fejl på baggrund af brugen af Feiber ApS’s Services mv.

3.7.3 Formål
Formålet med at Feiber ApS tilgår jeres oplysninger, er at yde support og løse eventuelle udfordringer, I måtte have med brugen af Feiber ApS’s Services.

3.7.4 Hjemmel
Feiber ApS tilgår jeres oplysninger i forbindelse med support for at opfylde jeres behov for assistance.

Feiber ApS tilgår alene jeres detaljerede data i forbindelse med support, hvis I på Feiber ApS’s eller egen opfordring giver et særskilt samtykke dertil.

3.7.5 Tilbagekaldelse af samtykke
I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til, at Feiber ApS må tilgå jeres detaljerede data. Feiber ApS’s support kan herefter ikke tilgå disse med henblik på support.

3.7.6 Hvis I ikke afgiver samtykke
Hvis I ikke afgiver samtykke til, at Feiber ApS i forbindelse med support kan tilgå jeres detaljerede data, kan der være forhold, som Feiber ApS ikke kan yde support til.

4. Modtagere/videregivelse af data
Feiber ApS videregiver kun jeres person- virksomhedsdata med jeres accept, eller hvor det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav.

4.1 De personoplysninger, som Feiber ApS kommer i besiddelse af, videregives ikke til tredjemand uden jeres accept, medmindre Feiber ApS er forpligtet til at videregive oplysningerne i henhold til lovgivningen, eller for at Feiber ApS kan forsvare sig mod eller gøre retskrav gældende.

4.2 I har mulighed for at give andre i jeres virksomhed adgang til at se jeres oplysninger i Feiber ApS. Det kan fx være en kollega eller rådgiver. Hvis I vælger dette, accepterer I samtidig, at Feiber ApS, for at opfylde denne aftale med jer, må videregive jeres oplysninger til den pågældende.

5. Opbevaringsperiode
Feiber ApS opbevarer jeres personoplysninger, så længe I er bruger af Feiber ApS’s services. Hvis det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav, opbevares persondata dog længere tid.
Feiber ApS kan anonymisere jeres oplysninger i stedet for at slette dem.

5.1 Feiber ApS opbevarer jeres persondata, indtil I opsiger jeres aftale med Feiber ApS. Feiber ApS kan dog gemme data i længere tid, hvis det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav eller for at varetage Feiber ApS’s retlige interesser.

5.2 I visse tilfælde vil Feiber ApS i stedet for at slette jeres persondata anonymisere disse, således at oplysningerne ingenlunde kan føres tilbage til jer.

6. Persondatarettigheder
I har en række rettigheder, når Feiber ApS behandler jeres persondata.
I har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger Feiber ApS har om jer.
I har ret til at få rettet fejlagtige oplysninger.
I har ret til at få slettet jeres oplysninger i nogle tilfælde.
I har ret til såkaldt dataportabilitet.
I kan altid gøre indsigelse mod Feiber ApS behandling af jeres persondata.
I har altid ret til at gøre indsigelse mod Feiber ApS’s brug af jeres persondata til direkte markedsføring.

6.1 I har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Feiber ApS behandler om jer, til hvilket formål, hvorfra Feiber ApS har jeres personoplysninger, samt hvem der modtager jeres personoplysninger.

6.2 I har til enhver tid ret til at få rettet fejlagtige eller vildledende personoplysninger, som Feiber ApS måtte behandle om jer. I kan via jeres personlige profil rette personoplysninger, såsom navn, e-mailadresse mv. Feiber ApS hører gerne fra jer, hvis vi skal hjælpe med at rette jeres oplysninger.

6.3 I har ret til i en række tilfælde at få slettet de oplysninger, som Feiber ApS måtte behandle om jer. Hvis I ikke længere ønsker at anvende Feiber ApS’s Service, kan I altid kontakte Feiber ApS, og bede os slette al jeres data, dette vil ikke kunne genskabes.

6.4 I har til enhver tid ret til at få stillet de personoplysninger, som I selv har givet til Feiber ApS til rådighed i et sædvanligt og maskinlæsbart format.

6.5 I har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Feiber ApS’s behandling af jeres personoplysninger grundet dine særlige forhold.

6.6 I har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Feiber ApS’s eventuelle brug af jeres persondata til brug for direkte markedsføring. Feiber ApS vil i så fald ophøre med sådan brug.

7. Overførsel af personlige oplysninger udenfor EU
Feiber ApS anvender databehandlere i lande udenfor EU

7.1 Feiber ApS anvender visse databehandlere, som er placeret udenfor EU. Nedenfor er angivet hvilke og hvilke juridisk overførselsgrundlag, der ligger til grund for overførslen.

Google, Inc. Irland
Youtube, Inc (Google) USA
Facebook, Inc. USA
Instagram, Inc. USA
Twitter, Inc. USA
Snapchat, Inc. USA
RavenTools, Inc. USA
SE Ranking, Inc. USA

7.2 Feiber ApS kan henvise til, hvor I skaffer en kopi af de pågældende overførselsgrundlag ved henvendelse.

8. Fortrolighed
Feiber ApS behandler jeres data fortroligt. Dog kan data tilgås, hvis det er nødvendigt for at løse tekniske problemer eller for at yde support til jer.

8.1 Feiber ApS behandler altid jeres persondata fortroligt. Udvalgte medarbejdere hos Feiber ApS har bemyndigelse til at tilgå data, hvor det er nødvendigt for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer. I forbindelse med support til jer kan Feiber ApS’s medarbejdere med jeres samtykke tilgå jeres transaktionsdata. Samtlige af Feiber ApS’s medarbejdere er underlagt strenge fortrolighedskrav ved behandling af persondata.

9. Tilbagekaldelse af samtykke
I kan altid tilbagekalde alle eller nogle af jeres samtykker til Feiber ApS.

9.1 I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykker via mailhenvendelse.

9.2 Hvis I tilbagekalder et eller flere af jeres samtykker, har I eventuelt ikke længere mulighed for helt eller delvist at anvende Feiber ApS’s Service.

10. Ændringer af politikken
Feiber ApS kan til enhver tid ændre denne persondatapolitik. I vil blive orienteret om eventuelle ændringer.

10.1 Feiber ApS forbeholder sig ret til at ændre denne politik til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer af politikken træder i kraft ved offentliggørelse af politikken på Feiber ApS’s Service.

10.2 Feiber ApS orienterer endvidere om ændringer af politikken ved at rette henvendelse til jer på den e-mailadresse, som I har angivet.

11. Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til Feiber ApS’s behandling af jeres persondata, kan I altid rette henvendelse til infot@Feiber ApS.dk

11.1 Feiber ApS har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som rådgiver Feiber ApS vedrørende behandling af persondata og kan vejlede jer om, hvordan I kan udøve jeres rettigheder. I kan kontakte Feiber ApS’s databeskyttelsesrådgiver ved at rette skriftlig henvendelse til Feiber ApS, Att.: JD, Avedøreholmen 46, 2650 Hvidovre eller jnd@Feiber ApS.dk.

11.2 Har I spørgsmål til persondatapolitikken eller Feiber ApS’s behandling af jeres persondata, kan I kontakte Feiber ApS’s databeskyttelsesrådgiver.

12. Klageadgang
Hvis du vil klage over Feiber ApS’s persondatabehandling, kan det ske til Feiber ApS eller Datatilsynet.

12.1 Hvis I ønsker at klage over behandlingen af jeres persondata, hører vi meget gerne fra jer. Feiber ApS’s kontaktoplysninger findes i pkt. 11.1. I har også mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, Danmark eller www.datatilsynet.dk.

13. Version
Persondatapolitikken er senest opdateret i maj 2018.

13.1 Denne persondatapolitik er opdateret i maj 2018.

Select your currency
DKK Danska kronor